[Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną] - Art. 33a. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 33a. - [Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  33a.  [Obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną]
1.  63
 Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
2.  64
 Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo, gdy droga dla pieszych jest usytuowana wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h, i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
3. 
Kierującemu hulajnogą elektryczną zabrania się:
1)
ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
2)
przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
3) 65
 jazdy po jezdni, z wyjątkiem korzystania z:
a)
pasa ruchu dla rowerów,
b)
przejazdu dla rowerów,
c)
jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
63 Art. 33a ust. 1 zmieniony przez art. 7 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
64 Art. 33a ust. 2 zmieniony przez art. 7 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
65 Art. 33a ust. 3 pkt 3 dodany przez art. 7 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.