[Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza] - Art. 30. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 30. - [Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  30.  [Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza]
1. 
Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
1)
kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
a)
włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
b)
poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;
2)
kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:
a)
włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
b)
korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.
2. 
Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.
3. 
Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.