[Używanie sygnału dźwiękowego lub świetlnego] - Art. 29. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Używanie sygnału dźwiękowego lub świetlnego] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  29.  [Używanie sygnału dźwiękowego lub świetlnego]
1. 
Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.
2. 
Zabrania się:
1)
nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego;
2)
używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem;
3)
ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierujących.