[Obowiązki zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego i kierującego autobusem] - Art. 18a. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 18a. - [Obowiązki zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego i kierującego autobusem] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  18a.  [Obowiązki zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego i kierującego autobusem]
1. 
Kierujący pojazdem, zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego, jest obowiązany:
1)
zatrzymać się, o ile kierujący tym autobusem podał sygnał zatrzymania;
2)
zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię lub sąsiedni pas ruchu, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru.
2. 
Kierujący autobusem szkolnym w sytuacji, o której mowa w ust. 1, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub jezdnię dopiero po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.