[Zasady włączania się do ruchu] - Art. 17. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Zasady włączania się do ruchu] - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 2 października 2022 r.
Art.  17.  [Zasady włączania się do ruchu]
1. 
Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1)
na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
2) 47
 na drogę z pola lub na drogę o nawierzchni twardej z drogi o nawierzchni gruntowej;
3) 48
 na jezdnię z pobocza, z drogi dla pieszych lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
3a) 49
 na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów;
4)
pojazdem szynowym - na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.
2. 
Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.
47 Art. 17 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 7 pkt 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
48 Art. 17 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 7 pkt 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.
49 Art. 17 ust. 1 pkt 3a zmieniony przez art. 7 pkt 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U.2022.1768) zmieniającej nin. ustawę z dniem 21 września 2022 r.