Art. 130. - Prawo o ruchu drogowym. - Dz.U.2022.988 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 130. - Prawo o ruchu drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.988 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2022 r. do: 3 września 2022 r.
Art.  130. 

(uchylony).