Art. 2. - [Zadania prokuratury] - Prawo o prokuraturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r. do: 13 grudnia 2023 r.
Art.  2.  [Zadania prokuratury]

Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności.