Art. 123. - [Podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego] - Prawo o prokuraturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.66 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  123.  [Podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego]
§  1. 
Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578).
§  2. 
Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzającego - przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w dotychczasowej wysokości.