§ 1. - Prawo o prokuraturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.390 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2024 r.
§  1. 
W sprawach o roszczenia ze stosunku służbowego prokuratorowi przysługuje droga postępowania przed sądem właściwym dla spraw pracowniczych.