[Wymogi formalne poświadczenia notarialnego] - Art. 97. - Prawo o notariacie. - Dz.U.2022.1799 t.j. - OpenLEX

Art. 97. - [Wymogi formalne poświadczenia notarialnego] - Prawo o notariacie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1799 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2022 r.
Art.  97.  [Wymogi formalne poświadczenia notarialnego]
§  1. 
Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć.
§  2. 
Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.