[Obowiązek złożenia podpisu na dokumentach notarialnych] - Art. 88. - Prawo o notariacie. - Dz.U.2020.1192 t.j. - OpenLEX

Art. 88. - [Obowiązek złożenia podpisu na dokumentach notarialnych] - Prawo o notariacie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1192 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  88.  [Obowiązek złożenia podpisu na dokumentach notarialnych]

Podpisy na aktach notarialnych i poświadczonych dokumentach są składane w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie był złożony nie w obecności notariusza, osoba, która podpisała, powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Okoliczność tę notariusz zaznacza w sporządzonym dokumencie.