[Zakaz dokonywania czynności notarialnej] - Art. 86. - Prawo o notariacie. - Dz.U.2020.1192 t.j. - OpenLEX

Art. 86. - [Zakaz dokonywania czynności notarialnej] - Prawo o notariacie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1192 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 30 czerwca 2022 r.
Art.  86.  [Zakaz dokonywania czynności notarialnej]

Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.