Art. 86. - [Zakaz dokonywania czynności notarialnej] - Prawo o notariacie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1799 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 sierpnia 2022 r.
Art.  86.  [Zakaz dokonywania czynności notarialnej]

Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.