[Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej] - Art. 80. - Prawo o adwokaturze. - Dz.U.2020.1651 t.j. - OpenLEX

Art. 80. - [Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1651 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2021 r.
Art.  80.  [Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej]

Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8b.