Art. 39. - [Organy izby adwokackiej] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  39.  [Organy izby adwokackiej]

Organami izby adwokackiej są:

1)
zgromadzenie izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów;
2)
okręgowa rada adwokacka;
3)
sąd dyscyplinarny;
3a)
rzecznik dyscyplinarny;
4)
komisja rewizyjna.