Art. 37. - [Wykonywanie zawodu w kancelarii adwokackiej i spółce - odesłanie] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  37.  [Wykonywanie zawodu w kancelarii adwokackiej i spółce - odesłanie]

Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio do adwokatów wykonujących zawód w kancelarii adwokackiej oraz w spółkach, o których mowa w art. 4a ust. 1.