Art. 36. - [Wizytacja] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  36.  [Wizytacja]

Okręgowa rada adwokacka dokonuje wizytacji:

1)
zespołów adwokackich;
2)
kancelarii adwokackich;
3)
spółek z wyłącznym udziałem adwokatów;
4)
adwokatów w spółkach z udziałem adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych;
5)
prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez okręgową radę adwokacką.