Art. 17. - [Zespół adwokacki] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  17.  [Zespół adwokacki]

Zespół adwokacki jest jednostką organizacyjną adwokatury.