Art. 1. - [Zadania i cechy adwokatury] - Prawo o adwokaturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1184 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 czerwca 2022 r. do: 13 marca 2024 r.
Art.  1.  [Zadania i cechy adwokatury]
1. 
Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
2. 
Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodowego.
3. 
Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko ustawom.
4. 
Tytuł zawodowy "adwokat" podlega ochronie prawnej.