Ustrój rozdzielności majątkowej. - Rozdział 2 - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Rozdział 2 - Ustrój rozdzielności majątkowej. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.

Rozdział  II.

Ustrój rozdzielności majątkowej.

§  1.
Przy rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje swój majątek jako też zarząd, użytkowanie oraz możność rozporządzania tym majątkiem.
§  2.
Można zastrzec w majątkowej umowie małżeńskiej, że zarząd i użytkowanie majątku jednego z małżonków należeć będzie do drugiego z małżonków.