Art. 5. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 5. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  5.

Zrzeczenie się przez jednego z małżonków uprawnienia do odebrania drugiemu z małżonków zarządu lub odwołania pełnomocnictwa, udzielonego mu do tego zarządu, jest nieważne.