Art. 45. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 45. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  45.
§  1.
Na żądanie jednego z małżonków sąd może odebrać drugiemu z małżonków zarząd majątkiem wspólnym, jeżeli ten małżonek:
1)
wykonywa zarząd w sposób sprzeczny z interesem rodziny lub małżonka, który występuje z takim żądaniem;
2)
wskutek ułomności fizycznych lub psychicznych jest niezdolny do prawidłowego wykonywania zarządu.
§  2.
W razie odebrania zarządu małżonkowi, drugi z nich będzie sprawował zarząd samodzielnie.