Art. 43. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 43. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  43.
§  1. 2
Zarząd majątkiem wspólnym należy do obojga małżonków wspólnie.
§  2.
Można zastrzec w majątkowej umowie małżeńskiej, że zarząd sprawować będzie samodzielnie każdy z małżonków albo jeden z nich.
§  3.
Do zarządu majątkiem wspólnym stosuje się odpowiednio przepisy prawa rzeczowego o współwłasności, o ile przepisy prawa niniejszego nie stanowią inaczej.
2 Art. 43 § 1 zmieniony przez pkt 3 obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1947 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.47.24.95).