Art. 4. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 4. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  4.

W razie choroby lub czasowej nieobecności jednego z małżonków, nie mającego pełnomocnika, drugi z małżonków może działać za niego w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może pobierać przypadające dlań dochody.