Art. 35. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 35. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  35.

Majątkowa umowa małżeńska powinna być pod nieważnością sporządzona w formie aktu notarialnego.