Art. 27. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 27. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  27.
§  1.
W przypadku, gdy małżonek został uznany za winnego przestępstwa przeciwko życiu drugiego z małżonków, może on być pozbawiony przez sąd udziału w dorobku w całości lub w części, jeżeli nie przyczynił się do jego powstania lub przyczynił się nieznacznie.
§  2.
Przepis powyższy stosuje się także w przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków.