Art. 17. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 17. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  17.
§  1.
Majątek, nie stanowiący majątku osobistego, jest dorobkowym.
§  2.
W szczególności majątek dorobkowy małżonka stanowią:
1)
dochód z jego majątku osobistego i dorobkowego przypadły w czasie trwania ustroju ustawowego;
2)
dochód przypadły w tym czasie z własnej pracy i staranności małżonka;
3)
majątek uzyskany w zamian dotychczasowego majątku dorobkowego.