Art. 1. - Prawo małżeńskie majątkowe. - Dz.U.1946.31.196 - OpenLEX

Art. 1. - Prawo małżeńskie majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.31.196

Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1947 r.
Art.  1.

Przy stosowaniu przepisów niniejszego prawa należy mieć na względzie dobro rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli.