Art. 3. - Prawo małżeńskie. - Dz.U.1945.48.270 - OpenLEX

Art. 3. - Prawo małżeńskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.48.270

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1945 r.
Art.  3.
§  1.
Jeżeli małżeństwo nie dochodzi do skutku, można żądać od narzeczonego lub jego spadkobierców zwrotu podarków zaręczynowych.
§  2.
Narzeczony winny odstąpienia od zaręczyn bez słusznego powodu nie ma tego prawa.