Art. 2. - Prawo małżeńskie. - Dz.U.1945.48.270 - OpenLEX

Art. 2. - Prawo małżeńskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.48.270

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1945 r.
Art.  2.

Kto bez słusznych powodów odstępuje od zaręczyn albo daje drugiemu słuszny powód do odstąpienia, odpowiada wobec niego, jego rodziców lub osób, działających zamiast rodziców, za poniesione przez nich straty, spowodowane uzasadnionymi przygotowaniami do zawarcia małżeństwa.