Art. 7. - [Administracja w zakresie łowiectwa] - Prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2023 r.
Art.  7.  [Administracja w zakresie łowiectwa]

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej.