Art. 54. - [Przepadek przedmiotów i zwierzyny] - Prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2023 r.
Art.  54.  [Przepadek przedmiotów i zwierzyny]
1. 
W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, sąd może orzec przepadek broni, pojazdów, narzędzi i psów, przy użyciu których dokonane zostało przestępstwo, a także przepadek trofeów, tusz zwierzyny i ich części.
2. 
Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.