Art. 53. - [Występki] - Prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1082 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2023 r.
Art.  53.  [Występki]

Kto:

1)
poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 m od brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu,
2)
poluje z chartami lub ich mieszańcami,
3)
poluje w czasie ochronnym,
4)
poluje nie posiadając uprawnień do polowania,
4a)
wbrew zakazowi określonemu w art. 42aa pkt 14, zakłada narzędzia lub urządzenia przeznaczone do łowienia, chwytania lub zabijania zwierzyny,
5)
wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków,
6)
nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny

- podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.