Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1683 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2020 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  46g.  [Szkolenia organizowane przez Lasy Państwowe]

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe organizuje szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich dla:

1) przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;
2) przedstawicieli izb rolniczych, o których mowa w art. 46d ust. 5;
3) przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.