[Definicje: gospodarka łowiecka; polowanie] - Art. 4. - Prawo łowieckie. - Dz.U.2022.1173 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Definicje: gospodarka łowiecka; polowanie] - Prawo łowieckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1173 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r.
Art.  4.  [Definicje: gospodarka łowiecka; polowanie]
1. 
Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny.
2. 
Polowanie oznacza:
1)
tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi:
a)
zwierzyny żywej,
b)
ptaków lub ssaków należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski,
2)
łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska,
3)
łowienie zwierząt należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski

- zmierzające do wejścia w jej posiadanie.

3. 
Kłusownictwo oznacza działanie zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób niebędący polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania.