Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1970 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  95f.  [Świadectwo operatora tankowania statków powietrznych]
1.  Czynności tankowania statków powietrznych o masie powyżej 10 000 kg maksymalnej masy startowej (MTOM) może wykonywać osoba, która posiada świadectwo operatora tankowania statków powietrznych.
2.  Świadectwo operatora tankowania statków powietrznych jest wydawane kandydatowi na operatora tankowania statków powietrznych przez pracodawcę po przeszkoleniu.