Art. 80. - [Odpowiedzialność zarządzającego lotniskiem za bezpieczną eksploatację lotniska] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  80.  [Odpowiedzialność zarządzającego lotniskiem za bezpieczną eksploatację lotniska]

Zarządzający lotniskiem odpowiada za bezpieczną eksploatację lotniska, w tym za nałożone na niego zadania związane z ochroną lotniska.