[Ogłoszenie taryfy opłat lotniskowych oraz jej zmian] - Art. 77h. - Prawo lotnicze. - Dz.U.2020.1970 t.j. - OpenLEX

Art. 77h. - [Ogłoszenie taryfy opłat lotniskowych oraz jej zmian] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1970 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2021 r.
Art.  77h.  [Ogłoszenie taryfy opłat lotniskowych oraz jej zmian]
1. 
Taryfa opłat lotniskowych dla lotniska użytku publicznego lub zmiana jej postanowień zatwierdzona przez Prezesa Urzędu oraz taryfa opłat lotniskowych lub zmiana jej postanowień przekazana do wiadomości Prezesowi Urzędu, w odniesieniu do której Prezes Urzędu nie nakazał zmiany, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. 
Taryfa opłat lotniskowych jest zamieszczana w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, o którym mowa w art. 121 ust. 3.
3. 
Zarządzający lotniskiem użytku publicznego podaje do publicznej wiadomości aktualną taryfę opłat lotniskowych, w szczególności przez jej zamieszczenie na swojej stronie internetowej, o ile taką posiada.