Art. 49a. - [Przepisy określające obowiązki w zakresie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych lub obsługi technicznej, modernizacji i napraw] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  49a.  [Przepisy określające obowiązki w zakresie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych lub obsługi technicznej, modernizacji i napraw]

Obowiązki użytkowników statków powietrznych i podmiotów wykonujących czynności w zakresie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych lub obsługi technicznej i napraw oraz warunki przeprowadzania modyfikacji i napraw określają przepisy wydane na podstawie art. 53c ust. 3.