Art. 26f. - [Koszty pokrywane z opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  26f.  [Koszty pokrywane z opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru]

Opłata lotnicza za sprawowanie bieżącego nadzoru pokrywa, w szczególności koszty związane z przeprowadzaniem okresowych i doraźnych kontroli mających na celu w szczególności utrzymanie ważności certyfikatu.