Art. 23. - [Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  23.  [Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego]
1. 
Prezes Urzędu wydaje Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. 
W dzienniku urzędowym ogłasza się w szczególności:
1)
przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5;
2)
wytyczne i instrukcje związane ze stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 16;
3)
uchwały i opinie Rady;
4)
opłaty, o których mowa w art. 77h ust. 1 oraz art. 130;
5)
ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty.