Art. 21a. - [Składanie dokumentów, wniosków lub zawiadomień w języku angielskim] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  21a.  [Składanie dokumentów, wniosków lub zawiadomień w języku angielskim]
1. 
Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 145a ust. 1, art. 191 ust. 5 i art. 193 ust. 1 i 2, przedstawiane Prezesowi Urzędu dokumenty, o których mowa w art. 201a ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b ust. 1, mogą być składane w języku angielskim.
2. 
Dokumenty:
1)
dołączane w sprawach, o których mowa w ust. 1, art. 21 ust. 2b, art. 49, art. 52 ust. 2, art. 53 ust. 2, art. 53a ust. 1, art. 96 ust. 1 i art. 161 ust. 1,
2)
określone w art. 37 ust. 3, art. 192a ust. 2 pkt 1 i art. 195 ust. 1 pkt 2,

- mogą być składane w języku angielskim.

3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, na żądanie Prezesa Urzędu podmiot przedkłada tłumaczenie wniosku, dokumentu lub zawiadomienia na język polski.
4. 
Wnioski o dokonanie czynności, o których mowa w art. 193 ust. 1 i 2, dokumenty, o których mowa w art. 201a ust. 1 i 2, a także zawiadomienie Prezesa Urzędu, o którym mowa w art. 196b ust. 1, mogą być kopiami.
5. 
Dokumenty:
1)
dołączane w sprawach, o których mowa w ust. 1, oraz w art. 21 ust. 2b,
2)
określone w art. 192a ust. 2 pkt 1 oraz w art. 195 ust. 1 pkt 2,
3)
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 202;

- mogą być kopiami.