[Usługi wchodzące w skład obsługi naziemnej] - Art. 176. - Prawo lotnicze. - Dz.U.2022.1235 t.j. - OpenLEX

Art. 176. - [Usługi wchodzące w skład obsługi naziemnej] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1235 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r. do: 30 września 2022 r.
Art.  176.  [Usługi wchodzące w skład obsługi naziemnej]

Obsługa naziemna obejmuje następujące kategorie usług wykonywanych w porcie lotniczym na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych, zwanych dalej "użytkownikami":

1)
obsługę w zakresie administracji naziemnej i nadzoru;
2)
obsługę pasażerów;
3)
obsługę bagażu;
4)
obsługę towarów lub poczty;
5)
obsługę płytową;
6)
obsługę statków powietrznych;
7)
obsługę w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w materiały napędowe;
8)
obsługę w zakresie utrzymania statków powietrznych;
9)
obsługę w zakresie operacji lotniczych i czynności administracyjnych związanych z załogą;
10)
transport naziemny;
11)
obsługę w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych w żywność i napoje (catering).