Art. 17b. - [Przepisy o pracownikach urzędów państwowych stosowane do członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych] - Prawo lotnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2110 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2023 r. do: 27 czerwca 2025 r.
Art.  17b.  [Przepisy o pracownikach urzędów państwowych stosowane do członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych]

Do członków Komisji stosuje się odpowiednio przepisy art. 21-24, 26, 28 i 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 765 i 1195).