[Ograniczenia terminu prowadzenia przez starostę mapy zasadniczej w postaci papierowej] - Art. 53b. - Prawo geodezyjne i... - Dz.U.2021.1990 t.j. - OpenLEX

Art. 53b. - [Ograniczenia terminu prowadzenia przez starostę mapy zasadniczej w postaci papierowej] - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1990 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  53b.  [Ograniczenia terminu prowadzenia przez starostę mapy zasadniczej w postaci papierowej]
1. 
Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
2. 
W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.