Art. 18. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  18. 

(uchylony).