[Zakazy reklamowe] - Art. 56. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 56. - [Zakazy reklamowe] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  56.  [Zakazy reklamowe]

Zabrania się reklamy produktów leczniczych:

1)
niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1a)
dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia, o których mowa w art. 4;
2)
zawierającej informacje niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego albo z Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego.