[Odwołanie od negatywnej opinii komisji bioetycznej] - Art. 37u. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 37u. - [Odwołanie od negatywnej opinii komisji bioetycznej] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  37u.  [Odwołanie od negatywnej opinii komisji bioetycznej]

Od negatywnej opinii komisji bioetycznej sponsorowi przysługuje odwołanie do odwoławczej komisji bioetycznej, o której mowa w art. 29 ustawy o zawodzie lekarza.