[Egzekucja należności za strzeżenie i przechowywanie zatrzymanych towarów] - Art. 37azb. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 37azb. - [Egzekucja należności za strzeżenie i przechowywanie zatrzymanych towarów] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  37azb.  [Egzekucja należności za strzeżenie i przechowywanie zatrzymanych towarów]

Egzekucja należności pieniężnych, o których mowa w art. 37az, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.