[Opłata za strzeżenie i przechowywanie zatrzymanych towarów] - Art. 37az. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 37az. - [Opłata za strzeżenie i przechowywanie zatrzymanych towarów] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  37az.  [Opłata za strzeżenie i przechowywanie zatrzymanych towarów]
1. 
Za strzeżenie i przechowywanie towarów zatrzymanych zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy o systemie monitorowania pobiera się opłaty.
2. 
Za uiszczenie opłaty odpowiada podmiot wysyłający w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania.