[Obowiązek zgłaszania zmian danych określonych w zezwoleniu] - Art. 37ar. - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U.2021.1977 t.j. - OpenLEX

Art. 37ar. - [Obowiązek zgłaszania zmian danych określonych w zezwoleniu] - Prawo farmaceutyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1977 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r.
Art.  37ar.  [Obowiązek zgłaszania zmian danych określonych w zezwoleniu]

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi zezwalającemu wszelkie zmiany danych określone w zezwoleniu.